index

ข่าวสาร/กิจกรรม

11790288_10204013809897028_178558607_o

สวพ. มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพชีวิต 60 หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

11777463_10204013805976930_942320971_o

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3

DSC_1338

สวพ. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

11743819_10203951924709937_2069635452_o

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2558

11720183_10203917757575780_1109809924_o

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2

11721034_10203912457763288_859426782_o

สวพ. ประชุมร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคม

1

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมวิจัยสัญจร

pr_news

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ราชมงคลพระนคร