ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. มทร. พระนคร ให้การต้อนรับ สนง. บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร. ล้านนา

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ดำเนินการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก” ในวันพฤหัสบดีที่ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สวพ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กลุ่มชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี

Posted on

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมหารือและระดมความคิดการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมหารือและระดมความคิดการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย เพื่อรองรับการเขียนข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]