ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประชุมการพิจารณาข้อเสนอ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. จัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม

Posted on

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการจัดประชุมหารือการทำโครงการบริการสังคม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการบริการสังคมในปีที่ผ่านมา และหารือเพื่อนำไปปรับระเบียบบริการสังคมต่อไป […]