ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมงาน ราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ แต่งไทยนุ่งซิ่น

Posted on

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์

Posted on

ผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

Posted on

ดร.สิงห์แก้ว ป๊อกเทิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2559

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ […]