ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ดังนี้
1. การประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อศิลปกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2560
2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ในหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่มีความสร้างสรรค์สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหญิง มัทนัง โทรศัพท์ 08 1403 6590

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 และ รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร โทรศัพท์ภายใน 6097

สำหรับ โปรแกรม EndNote โปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ช่วยในการจัดเก็บ สืบค้น และสร้างบรรณานุกรมหรือการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th