สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017 ภายใต้หัวข้อ “To Encourage Innovation and Promote a Research Society in 21st Century” ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Dorsett Grand Hotel Labuan F.T. ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/toNawL8NMnuFgXQO2

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและการจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนน  ที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560    เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ord.ftu.ac.th/conference/2017.php

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th