มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ Library of Things ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pulinet2018.npu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE International Conference 2018

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ TSU – AFBE International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development” ในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thanksinuni.org

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ท้าทายปัญหาหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ท้าทายปัญหาหมอกควัน พลิกฟื้นผืนป่า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.research-expo-register.com/

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง “การสร้างมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.research-expo-register.com