ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ