ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี” ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเริ่มเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ