ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2561

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะจัดการคัดเลือกรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ipthailand.go.th และส่งใบสมัครถึง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ