ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.sciencetech.nrru.ac.th/sc/index.php ในหัวข้อ “ข่าววิจัยและบริการวิชาการ”

รายละเอียด : หนังสือ