ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” (THE 5TH NEU NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE 2018 (NEUNIC2018) “INTEGRATED RESEARCH AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE SOCIETY”) ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายละเอียด : หนังสือ