ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ntbac2018.udru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ