ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ “The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018cmu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ