ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National Conference in Science and Technology, NCST) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอสดี เอเวนิว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ncst.bsru.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ