ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่ง Abstract ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ“The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement ในระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายเวลาส่งได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ