ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psued.org

รายละเอียด : หนังสือ