ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/

รายละเอียด : หนังสือ