ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference”

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference” ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร โดยลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th

รายละเอียด : หนังสือ