ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนส่งบทความที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference5 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561

รายละเอียด : หนังสือ