ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๒ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๑๔ ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย” ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๓๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ ม.นเรศวร

รายละเอียดข้อมูล