ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีแด่ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้แด่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณบดีมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร