ข่าวสาร/กิจกรรม

วิทยาลัยสันตพลขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยสันตพลขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.scaj.stu.ac.thวิทยาลัยสันตพลขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.scaj.stu.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ