ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่งบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ทั้งนี้ท่านสามารถส่งบทความได้ทางอีเมล J.sociallaw@gmail.com.com หรือทางเว็บไซต์ http://e-journal.sru.ac.th

รายละเอียด : หนังสือ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร