ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ