ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3th International conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals) ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ที่ http://dept.npru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายละเอียด : หนังสือ