ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบัน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบัน ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

รายละเอียด : หนังสือ