ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region” ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ www.iiwap2019.com

รายละเอียด : หนังสือ