ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.psued.org/

รายละเอียด : หนังสือ