ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science, Arts, Social Science, and Humanities” ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร ๖) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rsucon.rsu.ac.th/

รายละเอียด : หนังสือ