ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.” ในงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดย มทร.พระนคร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อวิทย์แก้จน จำนวน 15 หลักสูตร ได้แก่ 1.บลูเบอรี่ชีสพาย 2.น้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 3.เคสมือถือเดคูพาจ 4.เทียนหอมแฟนซี 5.น้ำสลัดเพื่อสุขภาพ 6.DIY กระเป๋าจากเศษผ้า 7.การทำผ้าพันคอมัดเพ้นท์ 8.พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน 9.จัดสวนในขวดแก้ว 10.ต้นไม้มงคลจากหินสี 11.สลัดโรล 12.เครื่องประดับจากเศษผ้า 13.น้ำยาล้างจานสมุนไพร 14.ยาหม่องสมุนไพร และ15.การตกแต่งกระเช้าของขวัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่บุคคลที่สนใจ เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์วัน PARK @ SIAM เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร