ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับขาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”(Research Creatibity towards Sustainable Development)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับขาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"(Research Creatibity towards Sustainable Development) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยส่งบทความวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 0-7329-9635 หรือทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019

รายละเอียด : หนังสือ