ข่าวสาร/กิจกรรม

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/arm.red.94

รายละเอียด : หนังสือ