ข่าวสาร/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Amos

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Amos ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 1607 อาคารบริหารส่วนต่อเติม ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed320