ข่าวสาร/กิจกรรม

“โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ครั้งที่ 7”

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ครั้งที่ 7" ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสมารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/FtCZs ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562