ข่าวสาร/กิจกรรม

จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน “ช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว”

จังหวัดเพชรบุรี จัดงาน “ช้อปปิ้งฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมว” ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2562 เป็นการชวนเดิน กิน ชิม เที่ยว ณ ถนนคนเดินเพชรบุรี พร้อมเลือกของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เสริมเศรษฐกิจในระดับฐานราก บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

โดยวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ท่านสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุรี, OTOP Trader จังหวัดเพชรบุรี, ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และประชาชน ร่วมงาน“เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิปัญญาไทย ปี 2563” ภายใต้แนวคิด เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเพชรบุรี ณ บริเวณถนนริมแม่น้ำ ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการเปิดงาน

ท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จาก OTOP ของจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมงานจำนวนมาก เช่น ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น จากบ้านบ่อระวาด ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี และอาหารสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย อีกเกือบร้อยร้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ได้ร่วมพิธีมอบป้ายมาตรฐานฯ แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร และแผงลอย ณ ตลาดถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน จำนวน 28 ร้าน และแผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 8 ร้าน ผู้ว่าราชการได้กล่าวชื่นชมร้านอาหารที่ได้รับมอบป้ายมาตรฐานและขอให้รักษาคุณภาพพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้ร้านอื่นๆ ต่อไป ให้สมกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งต้นแบบ เมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว และยืนยันเกินร้อยว่าถ้าเห็นป้าย “มาตรฐานร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย” จะเป็นร้านใหญ่ ร้านเล็ก ถึงแผงลอย ทุกเจ้า บริโภคอย่างมั่นใจ

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยทีมงานนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” เกิดผลงานเป็นสูตรและกรรมวิธีการผลิตใหม่ของขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จ.เพชรบุรี โดยการพัฒนาน้ำตาลขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ร่วมกับน้ำตาลทราย และขณะนี้ได้พัฒนาสูตรขนมหวานที่ให้ค่าพลังงานต่ำกว่าเดิมเกินครึ่งหนึ่งจากเดิม โดยทดลองทำกับขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี 5 ชนิดด้วยกัน คือ ขนมตาล ขนมลูกชุบ ขนมฝอยทอง ขนมหม้อแกง และขนมทองหยอด ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งตัวอย่างไปยังสถาบันอาหาร เพื่อ conform ผลอย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้แบรนด์ “พริบพรี” ที่หรูหราและเก๋ไก๋ เหมาะกับการยกระดับ ขนมไทยเมืองเพชรให้เป็นของฝากของขวัญ