ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุนวิจัย

วช. ขอเชิญนักศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักศึกษาเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 โดยนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1591/–UAV.aspx#.VvyNaOJ96M9

drone59_poster