ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

ชื่อทุน : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ระยะเวลาการขอทุน :  22 พ.ค. 60 – 9 มิ.ย. 60
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ :  www.nrct.go.th/
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…