ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ดังนี้
1. การประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อศิลปกรรมสร้างสรรค์สู่ประเทศไทย 4.0 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 15 มิถุนายน 2560
2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ในหัวข้อผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่มีความสร้างสรรค์สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2017.rmutr.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณหญิง มัทนัง โทรศัพท์ 08 1403 6590