สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Labuan International Conference On Educational Research (LICER) 2017 ภายใต้หัวข้อ “To Encourage Innovation and Promote a Research Society in 21st Century” ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Dorsett Grand Hotel Labuan F.T. ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://goo.gl/forms/toNawL8NMnuFgXQO2