ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ชื่อทุน : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ระยะเวลาการขอทุน : 2 ตุลาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 2579 7435
เว็บไซต์ : www.nrms.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…