ข่าวสารทุนวิจัย

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ชื่อทุน : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
ชื่อแหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลาการขอทุน : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2579 2690 และ 0 2561 2445 ต่อ 203
เว็บไซต์ : http://www.nrct.go.th
หลักเกณฑ์/เงื่อนไข : ดูรายละเอียด…