ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้สามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrun2018/

รายละเอียด : หนังสือ