ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium)

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Aviation National Symposium) ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.csr-symposium.com

รายละเอียด : หนังสือ