ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร