ข่าวสาร/กิจกรรม

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

สวพ. ประชุมคณะทำงาน UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2558

Posted on

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

ข่าวสาร/กิจกรรม

บุคลากร สวพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย”

Posted on

สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 […]