ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่ goo.gl/MThAUn ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด : หนังสือ