ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อง "นวัตกรรมสังคมกับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยและภูมิภาคอาเซียน" ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.csirsu.com

รายละเอียด : หนังสือ