ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1701, 1178, 042-248680 โทรสาร 042-248680  สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/NGRC2019

รายละเอียด : หนังสือ