ข่าวสาร/กิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ดร.ประกอบ  ชาติภุกต์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ ดร.นิตินันท์  ศรีสุวรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา