ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง นักวิจัย มทร.พระนคร สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) ณ เมือง นูเริมเบิร์ก สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 31 ตค – 3 พย. 2562 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หนึ่งในทีมนักวิจัยจากประเทศไทย โดยมี ดร.สุรชาติ บัวชุม อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ตัวแทนทีมวิจัยฯ นำผลเรื่อง "The IoT Model for Semi-Transparent Solar Cells for Agriculture" เข้าร่วมประกวด โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silbermedaille (Silver Medal) และ รางวัลพิเศษ Firi Award สำหรับ "The Best Invention" ของหน่วยงานกลุ่มนักประดิษฐ์และนักวิจัยจากประเทศอิหร่าน โดยผลงานเป็นระบบอินเทอร์ของสรรพสิ่งสำหรับการจัดการแบบครบวงจรทั้งด้านพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าร์เซลล์กึ่งใสแบบใหม่ และการจัดการด้านการเกษตรกรรมปลูกพืชใต้แผงโซล่าร์เซลล์ จากโครงการงานวิจัยเรื่อง "โซล่าร์เซลล์กึ่งใสสำหรับการเกษตรกรรมปลูกพืช" ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)